วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2552

ข้อมูลเกี่ยวกับบักเอี่ยว

ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองชื่อ : นายบัวรินทร์ บุตรท้าว (ชื่อเล่น : เอี่ยว)อายุ : 27 ปีวันเกิด : 14 กรกฎาคม 2524ที่อยู่ตามใบทะเบียนบ้าน : บ้านเลขที่ 232 หมู่ 4 ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย 42210ประวัติการศึกษา : ๏ ปี 2537 สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนบ้านห้วยตาด ต.นา ดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย 42210๏ ปี 2540 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนบ้านห้วยตาด ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย 42210๏ ปี 2543 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จากวิทยาลัยเทคนิคเลย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000๏ ปี 2545 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จากวิทยาลัยเทคนิคเลย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000ประวัติการทำงาน : ปัจจุบันทำงานอยู่บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ ( ประเทศไทย ) จำกัดผลิตภัณฑ์ : 1. เครื่องปรับอากาศในที่พักอาศัย2. เครื่องปรับอากาศในเชิงพาณิชย์3. คอมเพรสเซอร์อายุงาน : 5 ปีเข้างานวันที่ : 19 พฤษภาคม 2546ปัจจุบันตำแหน่ง : Senior technicianหน้าที่ : ตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิต (Line audit)ที่อยู่ : 700/11 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถ. บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000เบอร์โทรศัพท์ : 086-6601769 (มือถือ)Email : bugaew.nec@gmail.com Web : http://bugaew-focus.blogspot.com/